Privatpraktiserende coach

Som privatpraktiserende coach hjælper jeg både ledere og medarbejdere med at overkomme og håndtere arbejdsrelaterede problemstillinger.

Min opgave som coach er sammen med dig at udfolde og synliggøre dine skjulte kompetencer, styrker og færdigheder. Det er en genopdagelse af ressourcer, som ligger gemt, eller som endnu ikke er vokset frem.

Få sat skub i dine ufortalte historier

Min rolle som coach er ikke at være ekspert, men at invitere dig ind i en undersøgelse af dine dominerende historier om dig selv og dine konkrete problemstillinger. Der er mange nuancer i dine dominerende historier, der forbliver ufortalte. Derfor er et af målene i coachingen at få sat skub i dine ufortalte historier, som rummer ressourcer og viden. Det er ud fra disse små sidehistorier, at starten på nye historier kan næres og dyrkes – og du vil herigennem skabe ny mening og nye handlemuligheder i forhold til dine problemstillinger.

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle henvendelser behandles fortroligt og jeg har fuld tavshedspligt.