Privatpraktiserende psykoterapeut

Min opgave som privatpraktiserende psykoterapeut er at lytte, udfordre og spejle de tanker, opfattelser og følelser, der dukker op i løbet af terapien. At hjælpe dig til at reflektere over din livssituation og sammen med dig skabe ny mening og synliggøre dine valgmuligheder i livet. Og når problemerne forekommer uoverstigelige for dig, er det min opgave i samarbejde med dig at give dig fortrøstning og beslutsomhed i forhold til også at overkomme disse forhindringer. Ved at afdække dine egne skjulte ressourcer til at magte dit liv, vil du få hjælp til at leve med større ekspertise og lethed.

Terapien foregår i dit tempo og former sig som regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode. Emnerne bestemmer du, og der er ikke noget, der er for stort eller for småt.

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle henvendelser behandles fortroligt og jeg har fuld tavshedspligt.

Jeg henholder mig til de etiske regler som Dansk Psykoterapeutforening har udstukket