Mine arbejdsmetoder

Mine arbejdsmetoder er primært inspireret af den eksistentielle terapi og den narrative tilgang – og de tilpasses naturligvis dine konkrete problemstillinger og vores konkrete samtale.

Værdier

Værdigrundlaget for mit arbejde er, at du er ”eksperten” i dit eget liv. Du sætter dagsordenen for, hvad der er vigtigt for dig at arbejde med og jeg tager ansvar for processen. Vi tager afsæt i dine beskrivelser, fortællinger og oplevelser – ikke i teorier eller diagnoser med mindre det er vigtigt for dig. Jeg indgår som en ligeværdig og professionel samtalepartner, der hjælper dig med at skabe en meningsfuld sammenhæng mellem din fortid, din nutid og din fremtid. Det er vigtigt for mig at skabe et rum af fortrolighed, tillid, empati, nærvær og opmærksomhed.

Faglig baggrund

Jeg er født i 1970, har en 4-årig psykoterapeutuddannelse fra Psykoterapeutisk Institut. Jeg har desuden en narrativ coach- og proceskonsulentuddannelse og er certificeret stresscoach. Jeg får supervision på mit terapeutiske arbejde og efteruddanner mig løbende. Jeg har desuden en kandidatgrad i Human Ressource Management (HRM).

Min praksis har jeg haft siden primo 2008 og har i de år arbejdet med mennesker med alkoholmisbrug, angst, depression, social fobi, ensomhed, præstationsangst, selvværdsproblemer og stress.

Ved siden af min praksis arbejder jeg som HR-konsulent med speciale i lederudvikling, coaching og proceskonsultation og har arbejdet inden for det felt siden 2001.